WARUNKI REZERWACJI i ANULACJI POBYTU w Domu Turysty w Zgorzelcu

Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania i anulowania rezerwacji, płatności za rezerwacje oraz ważność rezerwacji dla Gości indywidualnych i Grup Zorganizowanych.

1. Sposoby dokonania rezerwacji.
Rezerwacji pobytu mo
żna dokonać poprzez:

a) Przesłanie rezerwacji drogą e-mailową na adres e-mailowy Recepcji danego Dom Turysty,

b) Telefoniczne zarezerwowanie pokoju/pobytu,

c) Zarezerwowanie pobytu fax-em,

d) Osobiste, ustne złożenie rezerwacji w Recepcji Domu Turysty

Po dokonaniu rezerwacji poprzez jeden ze sposobów rezerwacji, wymienionych w pkt 1., a) – d), Dom Turysty prześle każdorazowo na wskazany przez Państwa adres e-mail lub nr fax-u pisemne potwierdzenie rezerwacji, zawierające:

1.imię i nazwisko Gościa i/lub pełną nazwę firmy,

2.termin pobytu,

3.łączną kwotę brutto (w PLN) za pobyt (zamówione świadczenia),

4.dodatkowe ważne informacje, dotyczące rezerwacji (nr rezerwacji, udogodnienia) itp.

  1. 2.Warunki rezerwacji i anulacji dla Gości indywidualnych.

a) Dom turysty ma prawo do odmówić rezerwacji osobie, która podczas wcześniejszego pobytu w Domu Turysty rażąco naruszyła jego regulamin.

  1. b)Rezerwację uznaje się za gwarantowaną z chwilą dokonania przez Gościa/Firmę przedpłaty za pobyt w Domu Turysty, zgodnie z deklarowanym czasem pobytu. Rezerwacja gwarantowana zachowuje swoją ważność do końca doby hotelowej w dniu wyjazdu Gościa.

c) Rezerwację uznaje się za niegwarantowaną, w przypadku dokonania jej poprzez jeden
z kanałów rezerwacji wymienionych w pkt 1., a) – d), bez dokonania przedpłaty za dany pobyt. Rezerwacja niegwarantowana zachowuje swoją ważność do godz. 18.00 w dniu przyjazdu Gościa.

3. Warunki rezerwacji i anulacji dla Grup Zorganizowanych.

a) Rezerwację uznaje się za gwarantowaną z chwilą dokonania przez Grupę Zorganizowaną przedpłaty za pobyt w Domu Turysty, zgodnie z deklarowanym czasem pobytu. Rezerwacja gwarantowana zachowuje swoją ważność do końca doby hotelowej w dniu wyjazdu Grupy Zorganizowanej.

b)Dom Turysty nie przyjmuje i nie potwierdza rezerwacji niegwarantowanych przez Grupy Zorganizowane.

c) Grupy Zorganizowane zobowiązane do przesłania na konto Domu Turysty zadatku za zamówione świadczenia w wysokości 70% zamówionych świadczeń (noclegów/usług gastronomicznych) w terminie do 30 dni przed przyjazdem Grupy Zorganizowanej.

d) Dopuszcza się możliwość wpłaty, na wniosek Grupy Zorganizowanej za pisemną zgodą Domu Turysty wartości 50% zamówionych świadczeń w terminie do 30 dni przed przyjazdem Grupy Zorganizowanej.

e) Pozostałą należność Grupy Zorganizowana zobowiązana jest uiścić na konto Domu Turysty najpóźniej do 7 dni przed przyjazdem Grupy Zorganizowanej.

f) W wyjątkowych przypadkach, na wniosek Grupy Zorganizowanej za pisemną zgodą Domu Turysty, dopuszcza się możliwość uregulowania pozostałej kwoty za zamówione świadczenia (noclegi/gastronomię) przez Grupę Zorganizowaną gotówką lub kartą płatnicząw dniu przyjazdu Grupy Zorganizowanej do Domu Turysty, przed zakwaterowaniem w Dom Turysty.

g) W przypadku rezerwacji (zamówienia świadczeń) przez Grupę Zorganizowaną w terminie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem Grupy Zorganizowanej, Grupa Zorganizowana zobowiązana jest niezwłocznie do zapłaty zadatku w wysokości 50 % wartości zamówionych świadczeń na konto Dom Turysty.

h) W przypadku anulacji rezerwacji przez Grupę Zorganizowaną w terminie 30 – 21 dni przed przyjazdem Grupy, Dom Turysty potrąci Grupie Zorganizowanej 40% należnej kwoty za zamówione świadczenia.

i) W przypadku anulacji rezerwacji przez Grupę Zorganizowaną w terminie 20 – 10 dni przed przyjazdem Grupy, Dom Turysty potrąci Grupie Zorganizowanej 70% należnej kwoty za zamówione świadczenia.

j)  W przypadku anulacji rezerwacji przez Grupę Zorganizowaną w terminie 9 – 0 dni przed przyjazdem, Grupa Zorganizowana zobowiązana jest do zapłaty, 100% należnej kwoty za zamówione świadczenia.

4. Uwagi i reklamacje:
Wszelkie uwagi i reklamacje związane z rezerwacjami oraz dotyczące pobytu w Dom Turysty należy kierować na adres e-mail Dom Turysty.

5. Ochrona danych osobowych:
Wprowadzone dane Gości/Grup/Touroperatora, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r.
o Ochronie Danych Osobowych, mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji. Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji lub żądania ich usunięcia.